Browsing All posts tagged under »Hamba Allah«

034. Cara SEDEKAH

March 27, 2016

0

Gaul Komunitas Islam ep. 034. Dalam daftar penyumbang untuk pembangunan masjid, tertera disitu, dari Hamba Allah sekian ratus ribu. Ketika ditanyakan kepada pengumpul sumbangan, dijawab, penulisan nama seperti itu atas permintaan si penyumbang untuk merahasiakan namanya. Apakah cara seperti ini menjadi trend atau sekedar ikut-ikutan atau memang berlandas pada sunah. Merahasiakan nama, betulkah cara ini? […]